Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klikk for å endre skriftstørrelse

Redskaper
Søk
.
Services

Behandlingsområder


Hematologi og kardiologi
Innenfor dette området har vi legemidler til behandling av sirkulasjonslidelser og kardiovaskulære sykdommer. Vi er også en global leder innen behandling av blodsykdommen hemofili A

Onkologi
Innenfor onkologi har vi legemidler til behandling av solide tumorer i nyrer og lever. Vi har også legemidler mot visse former for leukemi.

Kvinnehelse
Et av Bayer HealthCare Pharmaceuticals største områder er kvinnehelse, og vi er globale markedsledere innen hormonell prevensjon. Bayer HealthCare Pharmaceuticals har også legemidler til behandling av kraftige blødninger samt klimakterierelaterte plager.

Mannens helse
Det drives forskning innen andrologi – mannens kjønnsfunksjoner og helse. Bedriften er verdensleder innen behandling med testosteron, samt en av lederne innen behandling av erektil dysfunksjon (ED).

Nevrologiske sykdommer
Innen dette området har vi et legemiddel til behandling av den nevrologiske sykdommen multippel sklerose (MS). Legemiddelet var det første som ble godkjent til behandling av MS, og er også godkjent for behandling tidlig i sykdomsforløpet.

Andre legemidler
Bayer HealthCare Pharmaceuticals har legemidler mot forskjellige infeksjonssykdommer. Vi har også lang tradisjon innen forskning av behandling av forskjellige hudsykdommer.