Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klikk for å endre skriftstørrelse

Redskaper
Søk
.
Services

Tromboser – venøse blodpropper


Blodpropper danner seg som en reaksjon på en karskade, for å forhindre blødning. Hvis koagulasjonskjeden aktiveres i feil tilfelle, kan det føre til at det dannes potensielt livstruende blodpropper.

Venøse blodpropper (også kalt venøs tromboemboli eller VTE) kan oppstå enten som:
- en dyp venetrombose (DVT); en blodpropp i en dyp vene, oftest i ett av bena, som helt eller delvis hindrer blodstrømmen
- en lungeemboli (LE); en blodpropp som løsner, transporteres rundt i kroppen og til slutt tetter igjen et blodkar i lungene

Sykdomstegn og diagnose
Det er vanskelig å diagnostisere venøse blodpropper, siden opptil halvparten av pasientene enten ikke har symptomer eller ikke har noen spesifikke symptomer. Symptomene på dyp venetrombose er smerte og hovenhet i en av ekstremitetene, som oftest et ben.  Selv om lungeemboli ikke utvikles, kan dyp venetrombose få alvorlige konsekvenser. Til disse regnes posttrombotisk syndrom, som bl.a. innebærer vedvarende hovenhet og smerte fra benet, og risiko for å utvikle bensår. Risikoen for å få en ny blodpropp øker også hos personer som allerede har hatt lidelsen.
 
Symptomene på lungeemboli er akutt andpustethet, hjerteklapp, iblant også blodtilblandet slim ved hoste. Omtrent 10 prosent av alle tilfeller fører til dødsfall – vanligvis innen to timer fra symptomene begynner. Lungeemboli kan komme tilbake etter den første gangen. Hvis dette skjer, er det oftest med dødelig utfall. Ti prosent av alle dødsfall på sykehus kan tilskrives lungeemboli, og så godt som alle disse ville det vært mulig å forhindre.

Hva kan forårsake venøse blodpropper?
Friske pasienter som gjennomgår større, planlagt ortopedisk kirurgi, f.eks. kne- eller hofteleddsplastikk, risikerer å rammes av tromboser på grunn av faktorer som karskader og nedsatt bevegelighet. Venøse blodpropper dannes hos 40–60 prosent av de pasientene som gjennomgår ortopedisk kirurgi uten å ha fått blodproppforebyggende behandling. Omtrent 30 prosent av de allmennmedisinske pasientene har risiko for å rammes av venøse blodpropper eller lungeemboli.

Hvordan forebygges venøse blodpropper?
Blodpropper kan forebygges med støttestrømper til personer som er utsatt for risiko for å utvikle blodpropper. Dessuten finnes det legemidler som kan redusere risikoen for blodpropp. Hittil har denne forebyggende behandlingen bestått av injeksjoner. I forbindelse med større, planlagte ortopediske operasjoner, som total kne- eller hofteleddsplastikk, er det i dag mulig å gi forebyggende blodproppbehandling i tablettform.

Les mer på:
Thrombosisadviser.com