Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klikk for å endre skriftstørrelse

Redskaper
Søk
.
Services

Hyperkalsemi


Hyperkalsemi vil si at kalsiumnivået i blodet er for høyt. Det er viktig med riktig kalsiumnivå i blodet og kroppen, da det blant annet medvirker til å lede impulser i nervesystemet og til å regulere skjelett og muskulatur, og dermed også hjertekontraksjonene. Kalsium er også nødvendig for å bygge og bevare skjelett og tenner, og bidrar til blodkoaguleringsevnen.

Sykdomstegn og diagnose
Ingen spesifikke symptomer er karakteristiske for hyperkalsemi. Osteoporose (benskjørhet) og nyresten kan forekomme. Det samme kan tretthet, depresjon, forstoppelse og store urinmengder med dehydrering som følge.

Hvor kraftige symptomene er ved hyperkalsemi, er i en viss grad avhengig av hvor raskt hyperkalsemien har utviklet seg. Raskere utvikling fører til kraftigere symptomer. Kronisk stabil hyperkalsemi gir mindre uttalte symptomer.

Hva forårsaker hyperkalsemi?
Høye blodverdier av kalsium innebærer ofte at det finnes en bakenforliggende sykdom, for eksempel sykdom i biskjoldkjertlene, inflammatorisk systemsykdom eller ondartede sykdommer som medfører metastaser i skjelettet. Ved metastaser i skjelettet tar blodet ofte opp høye mengder kalsium, noe som gjør at kalsiuminnholdet i blodet stiger.

Hvordan behandles hyperkalsemi?
Rikelig væsketilførsel er viktig ved vanskeligere former for hyperkalsemi. Væskedrivende midler gis også vanligvis for å fremme urinering. Legemidler som gjør at den bennedbrytende aktiviteten i skjelettet hemmes, er en annen behandlingsmetode. Kortison kan også være aktuelt, avhengig av den bakenforliggende sykdommen.