Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klikk for å endre skriftstørrelse

Redskaper
Søk
.
Services

Oksygenmangel ved hjerneblødning


Hjerneblødning kan oppstå enten inne i hjernen eller under en av hjernehinnene som omgir hjernen, kalt araknoidea. Denne typen hjerneblødning kalles subaraknoidalblødning, og oppstår når en pulsårebrokk (aneurisme) brister i en arterie. Pulsårebrokk er vanligvis en medfødt misdannelse.

Ved hjerneblødninger kan skader i hjernen oppstå som et resultat av oksygen- og næringsmangel, samt at giftige stoffer samles i skadeområdet. Også trykkøkning inne i hjernen kan forverre hjerneskaden. Tilstanden kan være livstruende.

Sykdomstegn og diagnose
Kraftig og plutselig hodepine er vanlig, og ofte føler også pasienten seg uvel og kaster opp.  Både nakkestivhet og bevisstløshet kan forekomme.

Forskjellige undersøkelser kan hjelpe legen å stille en diagnose. Computertomografi (CT) gir informasjon om hvor skaden har oppstått og hvor stor blødningen er. Ryggmargsprøve tas vanligvis også i tillegg ved mistanke om subaraknoidalblødning. Det tas også såkalt angiografi – en røntgenundersøkelse med kontrastvæske.

Hva kan forårsake subaraknoidalblødning?
Pulsårebrokk er vanligvis en medfødt misdannelse. Høyt blodtrykk, hjertesykdom, diabetes og fettstoffer i blodet er likevel risikofaktorer som kan bidra til at brokken brister. Røyking og stort alkoholforbruk kan også ha betydning.

Hvordan behandles subaraknoidalblødninger?
Subaraknoidalblødninger er en akutt tilstand der pasienten raskt bør komme til sykehus for intensivbehandling. Ved subaraknoidalblødning kan det oppstå sammentrekninger i blodkar (vasospasmer),  og disse må behandles.

Oksygen gis for å tilføre hjernen oksygenmettet blod. Væskedrivende legemidler kan også gis for å lindre intrakraniell trykkøkning. Hvis hjernen har fått skader på grunn av oksygenmangel og celledød, kan såkalte antioksidanter gis for å minske celleskaden. Kalsiumflythemmere kan også beskytte cellene gjennom å senke nervecellenes behov for næring.

Risikoen for ny blødning er stor i de første døgnene, og derfor skjer behandlingen vanligvis raskt. Såkalt coiling er en metode som innebærer at kirurgen ved hjelp av et kateter, via pulsåren i lysken og under røntgengjennomlysning fører opp metalltråder som ruller seg sammen til et nøste i pulsårebrokken. Alternativ behandling er en større operasjon der kirurgen går inn via skallebenet og setter en metallklips på basen eller stilken til pulsårebrokken og dermed forebygger ny blødning.