Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klikk for å endre skriftstørrelse

Redskaper
Søk
.
Services

Hormonelle prevensjonsmidler


Hormonspiral
Hormonspiral er et langtidsvirkende prevensjonsmiddel som settes inn i livmoren. Som prevensjonsmetode er hormonspiralen svært sikker. Spiralen inneholder gestagenet levonorgestrel (et syntetisk kjønnshormon).

Hormonspiralen beskytter mot graviditet som følger:

• Gestagenet påvirker livmortappens sekret slik at det blir tykkere. Det gjør det vanskelig for spermiene å trenge gjennom.
• Slimhinnen i livmoren blir tynnere, slik at det blir vanskeligere for et befruktet egg å feste og utvikle seg.
• Spermienes bevegelighet i livmoren påvirkes, slik at befruktning forhindres.

Hormonspiralen er T-formet og tilpasset formen på livmoren. Når spiralen settes inn, frigjøres lave doser hormon kontinuerlig, med lokal effekt i livmoren.

Hormonspiralen kan sitte i livmoren i opptil fem år, og kan brukes i flere av livets faser; før barnefødsel, i tiden mellom barn og i tiden etter. Hormonspiral kan også brukes til behandling av kraftige menstruasjonsblødninger og sammen med østrogen til behandling av klimakterieproblemer.

 

Kun for helsepersonell

arrow_green_med2 Jaydess/Mirena-erstatningsordning