Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klikk for å endre skriftstørrelse

Redskaper
Søk
.
Services

Erektil dysfunksjon


Ereksjonsproblemer kan opptre når som helst i voksenlivet, men risikoen øker når en blir eldre. Erektil dysfunksjon (ED) innebærer en varig eller tilbakevendende manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er tilstrekkelig til seksuell aktivitet. Ereksjonsproblemer deles inn i forskjellige alvorlighetsgrader, som milde, moderate og kraftige.

Sykdomstegn og diagnose
Symptomene på ED kan variere. For en del menn innebærer det at ereksjonen ikke er så hard som den har vært tidligere. For andre er symptomene at det tar lengre tid å få ereksjon, og at det er vanskelig å opprettholde den tilstrekkelig lenge til å kunne gjennomføre et samleie.

Hva kan forårsake ereksjonsproblemer?
Det finnes mange faktorer og sykdommer som kan føre til ED. Behandling av disse sykdommene kan forbedre ereksjonsevnen. Livsstil, alder, høyt blodtrykk, depresjon og nevrologisk sykdom er vanlige bakenforliggende medisinske årsaker.

Hvordan behandles ereksjonsproblemer?
Det finnes i dag flere effektive behandlingsalternativer i forskjellige formuleringer som virker litt forskjellig i kroppen. Dette gjør at de aller fleste kan få hjelp med sine ereksjonsproblemer.

• PDE5-hemmere er reseptbelagte legemidler i tablettform. De virker kun ved seksuell stimulering, og gjør det lettere for blodkarene i penis å utvide seg. Den økte blodgjennomstrømningen fører dermed til en ereksjon. PDE5-hemmere skal ikke brukes sammen med legemidler som inneholder nitrater (som nitroglyserin mot brystsmerter).
• Apomorfin er et reseptbelagt legemiddel i tablettform, som virker mot ereksjonsproblemer gjennom å påvirke den delen av hjernen som kontrollerer seksualdriften.
• Injeksjonsbehandling Et alternativ til tablettbehandling er injeksjoner med prostaglandin, et stoff med kraftig karutvidende egenskaper.
• Uretral behandling I tillegg til injeksjon finnes det enda en måte å ta prostaglandin på, nemlig ved hjelp av en stift som føres via en applikator inn i urinrøret.
• Hormonerstatning I enkelte tilfeller skyldes ereksjonsproblemer alt for lavt testosteronnivå. Behandling med testosteronpreparater gir da vanlig ereksjonsevne tilbake. 
• En vakuumpumpe fungerer ved å opprette undertrykk rundt penis, som dermed fylles med blod.
• Kirurgisk behandling I dag finnes det forskjellige typer proteser som kan erstatte den normale ereksjonsevnen. Dette er likevel ofte et siste alternativ, som kan være aktuelt når alle andre behandlingsalternativer mislykkes. 
• Seksualveiledning Hvis fysiologiske årsaker til ereksjonsproblemene er utelukket, kan det iblant hjelpe å få snakke med en seksualveileder eller terapeut.