Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klikk for å endre skriftstørrelse

Redskaper
Søk
.
Services

Testosteronmangel


Testosteron fungerer forskjellig i forskjellige faser av livet. Under puberteten simulerer testosteron vekst av den unge mannens indre og ytre kjønnsorgan, hårvekst på kroppen og skjeggvekst.

Testosteron gjør også at stemmen blir mørkere. Hos den voksne mannen er testosteron nødvendig for å opprettholde muskulaturen og for skjelettet. Dessuten hjelper testosteronet å forbedre humøret og følelsen av velvære.

Sykdomstegn og diagnose
Testosteronproduksjonen minsker hos de fleste menn ved stigende alder, men ikke hos alle. Ofte henger testosteronmangel sammen med forekomst av andre kroniske sykdommer, f.eks. hjerte/karsykdom, diabetes, revmatisk sykdom eller lungesykdom.

Testosteronmangel kan påvirke mannen på mange måter – både fysisk og psykisk. Symptomer på testosteronmangel kan være:

• Redusert kjønnsdrift (redusert libido)
• Ereksjonsproblemer (morgenereksjoner opphører)
• Depressive følelser og/eller irritasjon
• Mer tretthet enn vanlig
• Søvnforstyrrelser
• Verk i ledd eller muskler
• Konsentrasjonsproblemer
• Generelt redusert velvære
• Hukommelsesnedsettelse
• Plutselige svettetokter og hetetokter

I enkelte tilfeller skyldes testosteronmangel spesifikke hormonsykdommer eller medfødte forandringer i genene.

Behandling
Behandling av testosteronmangel innebærer at legemiddel gis i form av hormonerstatning. Testosteronlegemiddel finnes i gelform, som plaster, som injeksjon og som en kapsel. Behandling kan innledes etter at en lege har stilt diagnose og kontrollert at det ikke foreligger kontraindikasjoner mot å gi testosteron.