Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klikk for å endre skriftstørrelse

Redskaper
Søk
.
Services

Forskning og utvikling


Bayer HealthCare Pharmaceuticals investerer store summer i forskning og utvikling for å forbedre menneskers livskvalitet og forlenge levealderen. Fokus er terapiområder med store medisinske behov, f.eks. kreftbehandling, der mer utvikling er nødvendig på tross av store fremskritt. Bayer HealthCare Pharmaceuticals sikter på å bli en verdensleder innen kreftbehandling, hjerte/karsykdommer, gynekologi og molekylær diagnostikk.

Den kliniske utviklingen av nye legemidler og den fortsatte utviklingen av markedsførte produkter drives på tvers av alle forretningsområder. Utviklingen går mot å identifisere ytterligere potensiale hos våre allerede eksisterende stoffer, og å kunne utvide bruksområdet. Vi kan for eksempel nevne alemtuzumab, som er et legemiddel mot kronisk lymfatisk leukemi, der det nå pågår utprøvninger i fase III (den siste fasen før godkjenning) for å kunne behandle multippel sklerose (MS) effektivt. Bayer HealthCare Pharmaceuticals forskningsportefølje er stor, og mange nye produkter er under utvikling. Les gjerne mer om hvilke nye produkter som finnes på det tyske nettstedet, klikk her.

Investeringer i forskning 2006: 1 723 mill. euro eller 17 % av omsetningen
Antall ansatte innen forskning: 7 104 (per 07-12-31)
Største forskningsanlegg: Berlin og Wuppertal i Tyskland, Berkeley i USA
Forskningsfokus: Berlin (diagnostic imaging, oncology, women`s healthcare), Wuppertal (cardiology, oncology), Berkeley (biologics)

F & U innen Bayer AG
For mer informasjon om F&U, se Bayer  AG's internasjonale webplass (engelsk tekst).
Les mer