Skriftstørrelse:
- 1 2 3 + Font size

Klikk for å endre skriftstørrelse

Redskaper
Søk
.
Services

Advarsler om legemiddelforfalskninger!


Legemiddelforfalskninger har i de siste årene utviklet seg til å bli et alvorlig, globalt problem. Det etablerte distribusjonssystemet for legemidler er svært trygt i Norge, men fordi forfalskede legemidler selges via internett og utenlands, unngår heller ikke nordmenn dette problemet. Forfalskede legemidler kan være livsfarlige for dem som bruker dem. Det kreves kunnskaper og bevissthet for å kunne unngå risikoen som er knyttet til forfalskede legemidler.

De som forfalsker legemidler, tjener ofte store summer penger. De utnytter originalprodusentens gode navn for egen vinning, ved å få varen til å se ut som originalproduktet. De strenge kravene som stilles ved lovlig legemiddelproduksjon, følges likevel ikke. Fordi konsekvensene av denne typen forbrytelser er relativt små i mange land, har legemiddelforfalskning i den kriminelle verden blitt et alternativ til narkotikahandel, som motarbeides og straffes betydelig hardere. Selv om forfalskede legemidler ofte produseres i svært enkle lokaler, handler det ofte om svært sofistikerte salgsnettverk.

De som kjøper forfalskede legemidler, tror at det er originalen de kjøper. For den som forfalsker, handler det om å tjene penger, og brukerens liv og helse settes på spill.

Hva er et forfalsket legemiddel?
WHO og IFPMA (se lenken nedenfor) har definert forfalskede legemidler som legemidler med identitet eller opphav som med vilje er feildeklarert med formål å lure kjøperen.

Enkelt sett kan en si at det først og fremst handler om legemidler som, i den form de tilbys pasienten, ikke stammer fra originalprodusenten. Unntaket er forandringer som er gjort i ettertid, og som er godkjent av legemiddelmyndighetene i det aktuelle landet (såkalte ompakninger).

Spennet går fra totalforfalskninger, som helt og holdent er fremstilt av forfalskerne, til originalprodukter der utløpsdatoen er forlenget. Eksempler på forfalskede legemidler er medisiner som:

• inneholder riktig virkestoff, men i for lav eller for høy dose,
• er blitt manipulert når det gjelder utløpsdatoen,
• ikke inneholder et virkestoff,
• inneholder et annet virkestoff enn det som er angitt,
• selges med forfalsket forpakning, blister og/eller pakningsvedlegg.

Det kan være svært vanskelig å oppdage at et legemiddel er forfalsket, selv for lege og apotek.

Hvem kan rammes av forfalskede  legemidler?
Alt en kan tjene penger på forfalskes. Det handler i like stor utstrekning om patentbeskyttede legemidler som såkalte generiske legemidler (kopier). Spesielt lukrativt er dyre, reseptbelagte legemidler, f.eks. AIDS- og kreftlegemidler. Globalt sett tilhører antibiotika den mest forfalskede legemiddelgruppen. I stadig høyere grad forfalskes også de såkalte livsstilslegemidlene, spesielt potenslegemidler. Alle pasienter kan en eller annen gang rammes, selv om risikoen er forskjellig i forskjellige land. Nordmenn som kjøper legemidler, bør finne ut hvordan kjøp av legemidler på internett fungerer og være forsiktige når de kjøper legemidler utenlands.

Hvilken helserisiko finnes?
Forfalskede legemidler har alltid lavere kvalitet, på grunn av feilaktige, utilstrekkelige produksjonsprosesser eller feilaktig lagring. Selv om et legemiddel inneholder visse virkestoffer, kan for eksempel en lavere kvalitet eller mengde føre til at en vaksinasjon mislykkes, at testresultater blir misvisende eller at det oppstår resistens mot virkestoffet. Det er ikke uten grunn at loven forskriver en omfattende prosedyre for kliniske utprøvninger, produksjon, markedsføring og oppfølging av effekt og kvalitet for legemidler.

Også manglende informasjon om indikasjonen og hvordan legemidlet skal brukes, kan føre til stor risiko og alvorlige skader. Dette gjelder også originallegemidler. I ekstreme tilfeller legger forfalskeren til farlige innholdsstoffer for å tilsynelatende etterstrebe samme effekt som originallegemiddelet.

Det innebærer altså stor risiko å bruke et forfalsket legemiddel.

Hvordan beskytter jeg meg mot falske legemidler?
Som kjøper av legemidler bør en alltid spørre seg: Kan jeg stole på foretaket som tilbyr legemidlet for salg? Legemiddelsalget i Norge foregår i prinsippet kun på apoteket. Mange legemidler blir bare solgt på resept. Dette kan en lese i teksten på pakningen. Norge kan med rette være stolt over den sikkerheten og kvaliteten som legemiddelutlevering via apotek innebærer.

Vær forsiktig når du handler på internett og når du reiser
Hvis du kommer i kontakt med et mistenkelig legemiddel, bør du alltid kontakte lege eller apotek. Dette gjelder spesielt hvis du synes det virker som produktet har en annen effekt enn den du er vant til, eller at pakningen ikke ser ut som den skal.

I Norge ser det ut til at internett er den største kilden til falske legemidler. Det finnes mange useriøse internettapotek. Hvis du trenger å kjøpe legemidler utenlands, bør du alltid stille spørsmål ved leverandørens troverdighet. Det beste er å sette sammen et reiseapotek hjemme på forhånd, i samråd med lege eller apotek.
 
Parallellimport
Ved såkalt parallellimport har importøren mulighet til å bytte ut pakningen på et legemiddel som importeres fra et annet EU-land eller klistre på en etikett for å kunne selge varen i importlandet. Hvis en parallellimportør f.eks. selger legemidlet Levitra i en kartong som han selv leverer, kan vi ikke lenger garantere varens innhold. Hvis ompakkingen av parallellimporterte legemidler skal være lovlig, må det angis på den nye pakningen hvem som har pakket om varen. Apoteket kan gi deg ytterligere informasjon.

Bayer HealthCare er en av grunnleggerne til European Alliance for Access to Safe Medicines (EAASM). Som et globalt og innovasjonsdrevet legemiddelforetak streber Bayer HealthCare etter best mulig helseomsorg og høyest mulig kvalitet på sine legemidler. Foretaket er derfor også engasjert i pasientbeskyttelse med tanke på den trusselen som legemiddelforfalskningen innebærer. Bayer HealthCare vil også forhindre at det gode renommeet til foretaket og deres produkter skades gjennom feil bruk og forfalskede legemidler.
Les mer: www.eaasm.eu

Mer informasjon kan fås fra:     
•  Verdens helseorganisasjon (WHO): www.who.int
•  Legemiddelverkets side om innførsel av legemidler fra utlandet:
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage___28456.aspx
•  International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) http://www.ifpma.org/